++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ++

<< วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.00  นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 โดยมีนายธนาวัฒน์  คำราช  รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม   ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2// ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน  /+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน