ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563 จะจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 รายละเอียด ตาม เอกสารแนบ