สพป.เลย เขต ๒ ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ และครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

วันพุธที่  ๒๑  พฤศจิกายน    ๒๕๖๑ เวลา   ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   เป็นประธานการประชุมเกลี่ยพนักงานราชการและครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒   ซึ่งสำนักงานเขตฯ มีจำนวนพนักงานราชการและครูวิกฤตอยู่เดิม  ๑๐ โรงเรียน   จำนวน  ๒๐ อัตรา  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  มีอัตราที่ได้รับจัดสรร จำนวน  ๑๔ อัตรา  ๑๔  โรงเรียน จึงมีความจำเป็นต้องปรับเกลี่ย เพื่อประโยชน์ของทางราชการ   โดยประธานได้แจ้งหลักเกณฑ์ของการเกลี่ยอัตรากำลัง คือจะให้สิทธิ์เลือกโรงเรียนที่ต่ำเกณฑ์เป็นอันดับแรก  ประการที่สอง คือ โรงเรียนที่ไม่มีพนักงานราชการอยู่มาก่อน และโรงเรียนที่มีพนักงานราชการอยู่แล้ว  โดยขอฝากว่าสำนักงานเขตฯ ได้ปฏิบัติตามหลักของราชการและคำนึงถึงความจำเป็นของพนักงานราชการทุกคน  เพราะทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒