สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมใจต้านภัย COVID – 19

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Week เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน และจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มงาน เพื่อการดูแลรักษาตนเองและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2