ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รับการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ในระยะเวลา ๑ ปี

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี โดยมี นายเต็ม เสืออ่ว ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ นายกำพล กระมล อดีต ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒ กรรมการ และนายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ เลขานุการ ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานรอบระยะเวลา ๙ เดือน และมีสถานศึกษาในสังกัดมาจัดนิทรรศการแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒