กระบี่ จัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ระดับจังหวัดวันแรก เฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาแข่งขันในระดับภาคใต้

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง-กระบี่) จัดแข่งขันฟุตบอล และฟุตซอล  ในกีฬา “สพฐ.เกมส์” ระดับจังหวัด  เป็นวันแรก  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้  ซึ่งกระบี่เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่  26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561  โดยประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน ประกอบด้วย ฟุตบอลอายุไม่เกิน 12 ปี  แข่งขันระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561  ที่สนามโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์  ฟุตบอลอายุไม่เกิน 15 ปี แข่งขันระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ฟุตบอลอายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันขันระหว่างวันที่  20-22 พฤศจิกายน 2561  และวอลเลย์บอล แข่งขันวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เซปักตะกร้อ แข่งขันวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  และฟุตซอล แข่งขันระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่  บาสเก็ตบอล แข่งขันวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  คีตะมวยไทย แข่งขันวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  และทักษะมวยไทย แข่งขันวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามโรงเรียนเมืองกระบี่
ทั้งนี้    เนื่องจาก  สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์รวมของนักเรียน และมีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภทอย่างสม่ำเสมอ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้ สพฐ. จัดโครงการ “สพฐ. เกมส์” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษา หันมาสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐานจนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ โดยเริ่มทำการแข่งขันเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด  ระดับภาค เพื่อไปสู่ระดับประเทศต่อไป