รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมกลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓  นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี นางบุญเกิด สิงหพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบุคลากร รวมทั้งลูกจ้าง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อทำความรู้จักและมอบแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มเนื่องจาก นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ให้ดูแล กำกับ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการ  ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒