สพม.39 รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และนายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรณรงค์ให้บุคลากรสวมหน้ากากและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและก่อนกินอาหาร และหากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวม หน้ากากอนามัย