สพม.34 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์และนางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ ประกอบด้วย โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนฮอดพิทยาคม