ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดการลักลอบเปิดมหาวิทยาลัยโดยผิดกฎหมาย

กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการลักลอบเปิดมหาวิทยาลัยโดยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ รายละเอียดตาม เอกสารแนบ