สพป.สระบุรี เขต ๒ ตระหนักแต่ไม่ตระหนก COVID – 19

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ต่างให้ความสำคัญในการปฏิบัติตนในห้วงเวลาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นมาตรการหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อดังกล่าว นับเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม..สวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการเป็นจุดโดยรอบสำนักงานด้วยแล้ว