สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 Big Cleaning ลดภาวะความเสี่ยง Covid – 19

20  มีนาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อเป็นการ ลดภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  หรือ Covid – 19   ทำความสะอาด เช็ค ล้าง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารของสำนักงาน เน้นการเช็ด ล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น บันได กลอนประตู ลูกบิดหน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ ห้องประชุม เป็นต้น เพื่อร่วมใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส  Covid – 19  ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้  โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ นำบุคลากรร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในเวลา  ๐๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ และสวดมนต์  จากนั้นเป็นกิจกรรมเรียนรู้และปฏิบัติการล้างมือ ๗ ขั้นตอน ก่อนที่จะร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะของอาคารสำนักงานฯ เช่น ห้องประชุม เก้าอี้นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อราชการ บันได และพื้นที่อื่นๆ ที่มีการใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก  และแยกย้ายกันเช็ดทำความพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติงานของตนเอง  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ส่งทีมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสำนักงานและจุดสัมผัสร่วมภายนอกรอบๆ บริเวณตัวอาคารสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้จะการดูแลสุขภาพและลดภาวะความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)  สู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  ได้ในระดับสูง  ในครั้งนี้เป็นการทำกิจกรรม “Big Cieaning Day” ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ โดยได้ดำเนินการในครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่  3 มีนาคม 2563 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขอนามัย การป้องกันความเสี่ยง การรับผิดชอบตนเอง และช่วยกันดูแลสังคม เป็นเรื่องที่ต้องให้สำคัญอย่างยิ่ง