สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่5/2561 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายด้านการศึกษาที่โรงเรียนต้องดำเนินการ พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่มีวันเกิดเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 โดยมีดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตและร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.