สพม.19 ร่วมขับเคลื่อนการทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่ 2 ที่ ร.ร.กุงแก้ววิทยาคาร (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนในโครงการกองทุนการศึกษา ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ตามแนวคิด “การทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่ 2”

จากนั้น นายประเวชย์ ประวันรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ได้นำนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยคณะเดินเยี่ยมชมความก้าวหน้าของการพัฒนาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ด้านต่าง ๆโดยรอบ

……………………………………………………..

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3451758588184196