สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Conference เพื่อรับนโยบายนำสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา  นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ผู้แทน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อรับฟังนโยบายนำสู่การปฏิบัติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง www.obec.tv , www.youtube.com/obectvonline , และทาง www.facebook.com/obectvonline