ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศผ่านระบบ Video Conference รับนโยบาย สพฐ.

วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากรและศึกษานิเทศก์ รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รับมอบนโยบายจาก สพฐ. โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ