สพม.19 ฆ่าเชื้อโควิด-19 (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมใจกันจัดการฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณภายในห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณทางเดินรอบอาคาร และราวบันไดทุกชั้น โดยได้รับความอนุเคราะห์น้ำยาฆ่าเชื้อและควบคุมการดำเนินการเองจากหน่วยควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย