สพม.19 คว้ารางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 7 รางวัล ไปต่อระดับชาติ 3 รางวัล

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า สพม.19 ได้ส่งผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนเข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในด้านวิชาการ ด้านการจัดการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 7 คน และสามารถผ่านเข้าไปเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าประกวดในระดับชาติ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

นางพิชยา เสนามนตรี  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

……………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

นายอภิสิทธิ เกษเกษร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.19