บุคลากร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ฝึก ดึง ปลด กด ส่าย การใช้ถังดับเพลิง

23 มีนาคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน นำทีมบุคลากรสุภาพบุรุษ และผู้สนใจในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง ในการใช้ถังดับเพลิง  ซึ่งในขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุไฟไหม้ อัคคีภัยอยู่บ่อยครั้ง  และโดยปกติหากอาคารสำนักงาน มีถังดับเพลิง ติดตั้งอยู่ ก็จะสามารถแก้ไขอัคคีภัยแบบเบื้องต้นได้ แต่เนื่องจากเมื่อมีถังดับเพลิงแล้ว แต่มีบุคลากรในสำนักงานฯ หลายๆ คนอาจยังใช้ถังดับเพลิงที่ติดตั้งไว้ไม่เป็น  จึงขอให้ผู้แทนผู้จำหน่ายและบริการได้มาให้คำแนะนำวิธีการใช้งานถังดับเพลิงเบื้องต้น  พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้ และให้บุคลากรทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งหากเกิดเหตุจะได้มีสติและใช้อย่างถูกต้อง เพื่อมิให้ถังดับเพลิงเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ติดตั้งภายในสำนักงานฯ ที่ไร้ประโยชน์  โดยมีวิธีหลักในการใช้  4 ขั้นตอน

ดึง : ดึงสลักออกจากถังดับเพลิงด้วยวิธีการบิดหมุนให้กระดูกงูขาด แล้วดึงสลักให้หลุดออกมาจากคันบีบชองถังดับเพลิง
ปลด : ปลดสายฉีดของถังดับเพลิงออกโดยจับบริเวณปลายสายฉีด แล้วดึงออกมา จะออกง่ายกว่าจับบริเวณโคนสาย
กด : กดคันบีบของถังดับเพลิงให้สารเคมีในถังออกมาบริเวณปลายสาย เพื่อใช้ในการดับเพลิง
ส่าย : ส่ายปลายสายฉีดไปมาเพื่อดับเพลิง ควรฉีดไปยังฐานของเพลิง หรือต้นเพลิง ไม่ควรฉีดบริเวณเปลวเพลิง