ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจสอบการจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัดสระบุรี

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบการจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัดสระบุรี ณ ค่ายลูกเสือ สระบุรี คอนเนคชั่น แคมป์ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี