อุตรดิตถ์ เขต 1 คัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดต่อราชการทุกคน ทุกเวลา ป้องกัน Covid – 19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยการนำของ นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งให้ความสำคัญในระดับสูงในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ ภายใต้สถานการณ์การระบาดที่ทวีความรุนแรงภายในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการ Big Cleaning ในแต่ละช่วงเวลา มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งภายในตัวอาคารและบริเวณรอบๆ อาคารปฏิบัติงาน พื้นที่สาธารณะร่วมกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอื่นๆ   มีการเชิญบุคลากรทางการแพทย์มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันเชื้อ Covid-19 แล้ว ขณะนี้ได้จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด IR แบบไม่สัมผัสแบบใช้มือถือดิจิตอลจอแอลซีดีเลเซอร์ไพโรมิเตอร์มาใช้สำหรับคัดกรองบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการทุกคน พร้อมทั้งบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในการฆ่าเชื้อก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการ โดยมีแถบสติกเกอร์แสดงตนในการผ่านการคัดกรอง หากผู้มาติดต่อราชการท่านใดมิได้ผ่านกระบวนการคัดกรองจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการบริการหรือติดต่อราชการ โดยมอบหมายกำหนดบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง ประจำวัน ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจากครอบครัว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่มีต่อพี่น้องเราทุกคน