ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำบุคลากรต้านโควิด 2019 ลุยพ่นยาและทำความสะอาดภายในห้องทำงาน และรอบบริเวณสำนักงาน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 26 มีนาคม 63 ที่บริเวณใต้อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด  ได้ร่วมกัน Big Cleaning Day ทำความสะอาดและพ่นยาภายในห้องทำงาน และรอบบริเวณสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานฯ ทุกคน

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เปิดเผยต่อไปว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว นักเรียน ตลอดทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงได้กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น บุคคลที่มาปฏิบัติราชการหรือติดต่อราชการ ต้องผ่านการคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิทุกครั้ง บุคคลที่มาปฏิบัติราชการหรือติดต่อราชการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างกัน 2 เมตร ทั้งในและนอกสถานที่ ฉีดพ่นยาทุกวันอังคาร และวันศุกร์ บริเวณพื้น ผนังอาคาร และห้องปฏิบัติงาน จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ และเจล แอลกอฮอล์ ทุกจุดเข้า – ออก อาคารและห้องประชุม งดหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องเฝ้าระวังหรือกักตัว เป็นเวลา 14 วัน ให้บุคคลที่มาปฏิบัติราชการหรือมาติดต่อราชการ ปฏิบัติตนตามขั้นตอนและตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ และมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด เป็นต้น////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว