ผอ.สพป.ชม.2 ตรวจเยี่ยมครอบครัวนักเรียนที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา 

นายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  (ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2) นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมครอบครัวเด็กหญิงอภิชญา  คงสมกาย นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งทางครอบครัวได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานทุนประกอบอาชีพและทุนการศึกษา พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563  และจะนำข้อมูลเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไป

ครอบครัวนายกิตติศักดิ์  โตรู้มั่น  อายุ 72 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 138  หมู่ที่ 11 ตำบลอินทขิล  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่    ที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานทุนประกอบอาชีพและทุนการศึกษา  เนื่องจากมีภาระต้องดูแลภรรยาที่ป่วยสุขภาพไม่แข็งแรง และต้องเลี้ยงหลานที่อยู่ในวัยการศึกษาที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2  พ่อแม่หย่าร้างกัน ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับตายายและขาดการส่งเสียเงินมาเลี้ยงดู  ต้องเช่าบ้านอยู่อาศัย ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้   เพราะมีเพียงรายได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวม 2 คน เป็นเงินจำนวน  1,700  บาทต่อเดือนเท่านั้น

ทางคณะสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ที่เดินทางประกอบด้วย นายสมนึก  นาห้วยทราย  รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวภัทรภร  จิตประจง  ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และคณะครู ได้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น(โรงเรียนมอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท, สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค)