ยกนิ้วให้ : นักเรียนจากภูธร “ภูเรือวิทยา” สพม.19 ทำคณิตศาสตร์ O-Net ม.6 ได้เต็ม 100

นายไพรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่เว็บไซต์สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ปรากฏว่า มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต (สพม.) 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ทำคะแนนสอบ O-NE T วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน คือ นายเมธี ยิ่งยงวัฒนกิจ โรงเรียนภูเรือวิทยา อ.ภูเรือ จ.เลย ซึ่งเป็นคนเดียวในระดับชั้น ม.6 ในสังกัดที่สามารถทำคะแนนได้ เต็ม 100 คะแนน

…………………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศน.วัชรี โสธรรมมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผอ.พยุง โพธิ์ชัย ผอ.โรงเรียนภูเรือวิทยา และผอ.รังสรรค์ ศึกรักษา อดีตผอ.โรงเรียนภูเรือวิทยา