สพป.กระบี่ มอบเงินช่วยเหลือและมอบหน้ากากผ้าสู้วิกฤติ COVID-19 ให้โรงพยาบาลกระบี่

วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่โรงพยาบาลกระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมนายอดิศร  แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และนางภัทชรี  คีรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท พร้อมหน้ากากผ้า จำนวน 100 ชิ้น จากการตัดเย็บของบุคลากรในสำนักงาน ให้กับตัวแทนโรงพยาบาลกระบี่ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลกระบี่  ใช้ปฏิบัติหน้าที่และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19

นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส C0VID-19 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้สนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้  โดยการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง C0VID-19 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การเผยแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อดูแลความปลอดภัยสุขภาพของผู้มาติดต่อราชการและบุคลากรในสำนักงาน ให้ปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งวางแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19