อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมปรบมือส่งกำลังใจสู่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

31 มีนาคม 2563  บุคลากร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน ด้วยการร้องเพลงชาติและเชิญธงชาติขึ้นเสารวมทั้งสวดมนต์เรียบร้อยแล้ว นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำบุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมปรบมืออย่างกึกก้องทั่วทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณ ชื่นชมและส่งพลังแห่งกำลังใจของ ครอบครัว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สู่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้เสียสละ  อดทน และทุ่มเทอย่างยิ่ง  ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังมีการระบาดในประเทศไทยขณะนี้  โดยติดตามชมภาพกิจกรรมได้ทาง https://youtu.be/JZ-b4hlyBGk  ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงออกด้วยการส่งกำลังใจโดยการพร้อมใจกันปรบมือแล้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ยังได้ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยดูแลตนเองและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด ด้วยการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการอย่างเข้มทุกวัน ทุกเวลา มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และบริการเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงาน หรือติดต่อราชการ ทุกคน