สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ เนื่องจากมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรงเหตุเกิดเมื่อคืน (๒ เมษายน ๒๕๖๓) 

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวปลิดา พันธ์วัน ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ เนื่องจากมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรงเหตุเกิดเมื่อคืน ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการตรวจสอบพบว่า หลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทำให้ห้องเรียนและพื้นอาคารเรียนเปียกชื้น ไม่สามารถที่จะใช้ในการเรียนการสอนได้ และที่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า บริเวณอาคารเรียนและสนามกีฬาน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากพื้นที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่ลุ่ม ซึ่งได้กำชับให้โรงเรียนเร่งดำเนินการจัดทำหนังสือขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและในส่วนที่เสียหายต่อไป