การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2562

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2562 รายละเอียดดังเอกสารไฟล์แนบตามลิงนี้ การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2562

สุดสาคร รวดเร็ว