สพป.ชลบุรี เขต 2 : เปิดโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “มหกรรมกีฬา สพฐ. เกมส์ 2018”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “มหกรรมกีฬา สพฐ. เกมส์ 2018” ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีทักษะทางด้านกีฬาได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน และสามารถพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับจังหวัดต่อไป ซึ่งกำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม และสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) จังหวัดชลบุรี