ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมแพร วา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑