สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

       ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วย นายสมโภชน์ ศรีชะนา นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และนางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  จากห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้รับข้อตกลง) กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ให้ข้อตกลง) โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ได้รับมอบหมาย) วันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ขอบคุณภาพประกอบข่าว : นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว