สพม.14 ประชุมทางไกล (VDO Conference) สพฐ.ทำ MOU การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ รองผอ.สพท.

///วันที่ 8 เมษายน 2563  นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และ นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วย บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลงในฐานะ (ผู้รับข้อตกลง) กับ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับตำแหน่งใหม่ในฐานะ(ผู้ให้ข้อตกลง) ทั่วประเทศ

///ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ในฐานะผู้รับข้อตกลง ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 ในฐานะผู้ให้ข้อตกลง  ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  นอกจากนี้ ในการประชุมได้มีการให้คำปรึกษา / แนะนำ( Coaching) และการประเมิน (Evaluation) ในการประเมินสัมฤทฺธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี โดย นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน