สพป.ลำพูน เขต 2 ควบคุมการระบาดของโรคชิกุนคุนยา

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางสาวเจตนา แก้วทิพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นยา เพื่อควบคุมการระบาดของโรคชิกุนคุนยา ณ บริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ พร้อมกันนี้ทางสพป.ลำพูน เขต 2 นำโดยนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณทางคณะผู้บริหารจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และน้ำยาในการฉีดพ่นในครั้งนี้