สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่ มีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน ๑๗ โรงเรียน โดยมีกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ดังนี้

  • เล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
  • นักอ่านรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
  • วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
  • วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา
  • มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
  • โปรแกรม paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้