สพม.34 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่่ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายวิเชียร ชูเกียรติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา) และนายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี ทั้งนี้ นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ผู้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” และนายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ให้เกียรติมาร่วมให้กำลังใจในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน