สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน โฆษกประจำสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ