สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมการเรียนระหว่างปิดภาคเรียน

เมื่อ 15 เมษายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดเผยว่า สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมการเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียน ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยใช้ DLTV ผ่านอุปกรณ์ เช่น มือถือ Smart phone,Computer,TV  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้คำแนะนำผู้ปกครองในการเรียนผ่านช่องทางเทคโนโลยี