สพป.กระบี่ มอบหน้ากาก Face shield 500 ชิ้น ให้โรงพยาบาลกระบี่ สู้วิกฤติ COVID-19

วันที่ 17  เมษายน  2563 นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมนายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษากระบี่  นำคณะผู้บริหารการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  มอบหน้ากาก Face shield  จากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทำของบุคลากรในสำนักงาน  ให้โรงพยาบาลกระบี่  จำนวน  500 ชิ้น  เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลกระบี่ ใช้ปฏิบัติหน้าที่และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีนายยงยุทธ  ส่องรอบ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  พร้อม ทพ.พันธุ์ศักดิ์  สังข์สัพพันธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  โรงพยาบาลกระบี่  เป็นผู้รับมอบ