++++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563++

^^วันจันทร์   ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2563  เวลา 10.00 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมประชุม  ประชุมศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม   ณ  ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน // //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน