โรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ต มอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)โควิด-19

โรงเรียนบ้า่นบางเทา สพป.ภูเก็ต มอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และสิ่งของที่จำเป็น ให้แก่โรงพยาบาล สถานีตำรวจภูธร องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ใกล้ชิดประชาชน  ผู้ป่วยติดเชื้อ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้นำอุปกรณ์มาใช้เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ หรือแพร่ระจายเชื้อไปให้ผู้อื่น จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)   ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงเพยาบาลถลาง สถานนี้ตำรวจภูธรตำบลเชิงทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล  จังหวัดภูเก็ต