สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจสอบสภาพบ้านพักศึกษาธิการอำเภอทุ่งหัวช้าง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ตรวจสอบสภาพบ้านพักศึกษาธิการอำเภอทุ่งหัวช้าง ที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 53 ปี ที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่มีผู้พักอาศัย เพื่อทำการรื้อถอน เพื่อคืนพื้นที่ให้แก่กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป