สพม.35 เดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลจังหวัดลำพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลจังหวัดลำพูน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ภายใต้ “กิจกรรมดี ที่สพท และสถานศึกษาทำเพื่อสังคมในช่วงโควิค 19”  โดยการระดมทรัพย์จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดลำพูน และบุคลากรในสังกัด เดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมอบให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน 20,000 บาท นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน เป็นผู้รับมอบ และมอบให้จังหวัดลำพูน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือที่จำเป็นในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 12,500 บาท โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นผู้รับมอบ

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของเรื่อง