สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัย

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีที่สถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติ ในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว