ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ เลย สพม.19 เตรียมเปิดเทอม พร้อมป้องกันโควิด-19

นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำหอพัก ทางโรงเรียนโดยครูผู้ดูแลนักเรียนหอพัก ได้เตรียมความพร้อม ต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ ด้วยการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีช่องใส่แผ่นกรอง และ Face shield เพื่อแจกจ่ายให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ครูและบุคลากร รองรับการกลับเข้ามาโรงเรียน รวมทั้งบริการแก่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของลูกหลาน

นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการจัดทำเจลล้างมือ เครื่องกดเจลแบบไม่ใช้มือสัมผัส สถานที่ล้างมือสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนอีกด้วย

………………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจากครูกมลชน กรวยทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.19