สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ  คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม , ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ” เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อปรับมาตรการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้บุคลากรในสำนักงานปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บุคลากรทุกคนมาปฏิบัติงานปกติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นอกนั้นยังคงมาตรการเดิม