สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video  Conference

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น. นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ICT) และผู้เกี่ยวข้องส่วนเกี่ยวข้อง   เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563  ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต  1  เพื่อรับฟัง/หารือเกี่ยวกับ  “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –  19)” จาก สพฐ.