สพป.กระบี่ ประชุมจัดทำร่างคู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายอดิศร  แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อจัดทำร่างคู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เตรียมติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก