สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดพิธีลงนามการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ อปท.

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดพิธีลงนามการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหม่ เขต 1  จัดพิธีลงนามถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  โดย นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผู้โอน กับ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดย ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา นายกเทศมตรีตำบลตลาดใหญ่ ผู้รับโอน มีนายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ นายวรวิทย์ ปุณโณฑก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักงาม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง เป็นพยาน โดยมีผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติการถ่ายโอน โรงเรียนบ้านแม่จ้อง  ไปสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง โดยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการถ่ายโอนโรงเรียนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

Patcharee Singhanoi