สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ประชุมปฏิบัติ​การ​ จัดทำขอรับบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ประชุมปฏิบัติการ​ จัดทำขอรับบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์​ (Pension Electronic Filling)​ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563​ ณ​ ห้องประชุม​ 2​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2….(มณีวรรณ/นุชสรา….ภาพ/มณีวรรณ….ข่าว)