โรงเรียนแข่งขันสูง ‘เลยพิทยาคม’ สพม.19 รับสมัครนักเรียนออนไลน์วันแรกคึกคัก พร้อมยืนยันการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ (มีคลิปบรรยากาศ)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการรับสมัครนักเรียนทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงโรงเรียนเดียวที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดรับสมัครวันแรกคึกคัก ทั้งโทรศัพท์ และการส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร

นายสุวิทย์ สุทธิแพทย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 60 % จำนวน 270 คน และสอบทั่วไปรวมเงื่อนไขพิเศษตามนโยบาย สพฐ. 40 % จำนวน 180 คน รวมทั้งหมด 450 คน ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเลยพิทยาคม จำนวน 396 คน และโรงเรียนทั่วไป จำนวน 99 คน รวมทั้งหมด 495 คน  ซึ่งการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 จะรับสมัครระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.loeipit.ac.th   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line รับสมัครนักเรียน ’63 https://lin.ee/3oUByLBvh   หรือโทรศัพท์ 0817399598, 0810538088, 0933247241, 0942892992, 0856078009, 0849186966, 0882280535, 0654659745, 0646505090 และ 0864652499

นางศศิธร เดชไทย หัวหน้างานรับนักเรียน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม กล่าวว่า  ตั้งแต่ทางโรงเรียนเปิดเบอร์โทรศัพท์ และไลน์เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นปรากฏว่ามีคำถามเข้ามาจำนวนมาก โดยเฉพาะในวันแรกจะมีจำนวนมากเป็นพิเศษ ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนทุกคนต่างเข้าใจดี และดำเนินการการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง

ด้านนายองอาจ เกตะวันดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ทีมรับสมัครออนไลน์) โรงเรียนเลยพิทยาคม กล่าวว่า ทีมรับสมัครออนไลน์ จำนวนกว่า 10 คนจะเข้าไปดูข้อมูล พร้อมจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครของนักเรียนทุกคน และจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสมัครให้กับฝ่ายตรวจคุณสมบัติ ซึ่งหากมีหลักฐานผิดพลาด ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ทางฝ่ายตรวจคุณสมบัติจะประสานผู้ปกครองเพื่อขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมทันที และทางโรงเรียนจะยืนยันการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์  www.loeipit.ac.th   ต่อไป

 

…………………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 /รายงาน